Add: 76th Xihuan Road, Changping District, Beijing, China 102200
Tel:0086 10 89715853
Global Free Call: 800 810 6686
Fax:0086 10 69742819
http://www.yingtelai.com
E-mail:info@yingtelai.com
Electronic map